ข้าวอุดมไทย

udomthai homdang horzข้าวอุดมไทย ข้าวไรซ์เบอรี่,ข้าวสินเหล็ก,ข้าวมะลิแดง

ชื่อกลุ่ม ข้าวอุดมไทย

ผลิตและจำหน่าย

1. ข้าวไรซ์เบอรี่

   2. ข้าวสินเหล็ก

   3. ข้าวมะลิแดง

ตราสินค้า ข้าวอุดมไทย

แหล่งจำหน่ายผลผลิต  จำหน่ายตามงานแสดงสินค้าทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

 -ไม่พบ-